ശരത്തിൻ്റെ ആലാപനത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു അയ്യപ്പഭക്തിഗാനം കാണാം

ശരണ മന്ത്രങ്ങൾ മുഴങ്ങാറായി..... മലയാളിയുടെ സ്വന്തം സംഗതി രാജാവ്‌ ശരത് സാറിന്റെ ആലാപനത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു അയ്യപ്പഭക്തിഗാനം കാണാം

0
798
views

ശരണ മന്ത്രങ്ങൾ മുഴങ്ങാറായി….. മലയാളിയുടെ സ്വന്തം സംഗതി രാജാവ്‌ ശരത് സാറിന്റെ ആലാപനത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു അയ്യപ്പഭക്തിഗാനം കാണാം , ഒകെ രവി ശങ്കറിന്റെ സംഗീതത്തിൽ ദിനേശ് കൈപ്പിള്ളിയുടെ രചനയിൽ പിറന്ന ഈ ഗാന രംഗത്ത് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ ജയകൃഷ്ണനും കൈലാസ്‌നാഥും ഒപ്പം നമ്മുടെ സ്വന്തം സുബലക്ഷ്മി അമ്മയും ….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here