കാണണം കണി കാണണം

0
133
views

ഒന്ന് കേട്ടുനോക്കൂ ഈ കുഞ്ഞുമക്കടെ ആഗ്രഹം… ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്തു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം… നിളയും നക്ഷത്രയും ചേർന്ന് അച്ഛൻ ഒകെ രവിശങ്കർ ഈണമിട്ട പാട്ടു പാടുന്നു… രചന സീതാലക്ഷ്മിയമ്മ.
mixing sunish bensun

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here